logo_youth_rights

Ljudska prava: Univerzalni principi i regionale garancije istraživački projekat koji sprovid IDA Network, Bugarska.Ciljevi projekta su: evaluirati nivoe višestruke diskriminacije u 12 Evropskih država (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Danska, Francuska, Nemačka, Grčka, Italija, Makedonija, Rumunija, Srbija i Velika Britanija) ; prezentovati različite forme diskriminacije i njihove pojave zansnovane na analitičkom istraživanju mladih ljudi; analizirati prisustvo publikacija u medijima, koje se odnose na jednake mogućnosti za sve i prevenciju diskriminacije zasnovane na rodu, rasi, etničkom poreklu, religiji i verovanju, invaliditetu, godinama i seksualnoj orijentaciji. Istraživanje se fokusira na stavove mladih ljudi (od 15 do 35 godina) i na njihove konkretne poglede na društvo, državu, rad, religiju, polise, i društvene probleme kao što su solidarnost, tolerancija, mediji itd.

 

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *

*