01

Hate Fighters Booklet

Hate Fighters Booklet Vam predstavlja neke od produkata aktivnosti programa „Hate Fighters“ radjenih u 2013 i 2014.godini koje su sprovodili KOM 018, Srbija i SPPMD, Makedonija, a podrzava Evropska omladinska fondacija, Savet Evrope. Pogledajte HateFighters Booklet final