16178746_1323684167722512_2544702613026957840_o

Grupa od 30 najboljih studenata treće i četvrte godine Pravnog fakulteta koji su izabrani za učešće u radu mobilne pravne klinike su, pored treninga za sticanje teorijskog znanja i veština koje su im neophodne za rad u okviru mobilne pravne klinike, učestvovali i na treningu za senzitivizaciju u radu sa ugroženim grupama, kako bi mogli da bolje razumeju buduće korisnike mobilne pravne klinike i razviju profesinalni, ali i empatijski odnos prema budućim korisnicima mobilne pravne klinike. Trening je održan u sklopu „Mobilne pravne klinike – servis za ugrožene grupe“ koji je podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije

#kom018 #mobilnapravnaklinika #pravnifakultetnis #ambasadakraljevineholandijeusrbiji

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *

*