16178978_1315155795242016_3613365018839137740_o

KOM 018 u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Nišu, a uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije započeo projekat „Mobilna pravna klinika-servis za ugrožene grupe“.

Projekat podrazumeva pružanje besplatne pravne pomoći ugroženim kategorijama stanovništva od strane studenata Pravnog Fakulteta Niš koji samim tim stiču praktična znanja iz oblasti koje studenti uče teorijski na fakultetu. Na ovaj način studenti pružaju mogućnosti društveno ugroženim kategorijama stanovništva da ostvare i zaštite svoja prava. KOM 018 i Pravni Fakultet Niš će mobilnu pravnu kliniku sprovoditi u saradnji sa partnerima projekta, a to su: Centar za socijalni rad „Sveti Sava“ Niš, Gerontološki centar Niš, Udruženje Romkinja „Osvit“ Niš i Društvo Roma „Prokuplje“. Projekat traje od decembra 2016. do novembra 2018., sprovodi se u Nišu i Prokuplju, a podržava ga Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji.

#kom018 #mobilnapravnaklinika #pravnifakultetnis #ambasadakraljevineholandijeusrbiji

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *

*