07 април, 2017
15:00
Kavadarci, Join us

Join us:


14195328_10154193028438145_5551232594555150222_o

KOM 018 u saradnji sa SPPMD-om iz Makedonije će organizovati finalnu konferenciju u okviru projekta „Play for Inclusion“. Konferencija će biti organizovana u Kavadarcima, Makedonija od 07.04.2017 do 10.07.2017 gde će biti predstavljene aktivnosti i rezultati rada u 7 država učesnica na projektu – Srbija, Makedonija, Italija, Bosna i Hercegovina, Grčka, Albanija i Bugarska. Projekat podržava Erasmus + program, Evropska Komisija.