Letnji festival bezbednosti i sigurnosti mladih – još jedna od zanimljivih projekata koje je KOM 018 sproveo u 2016. godini. U okviru festivala je organizovano niz događaja i akcija kao što su: Festival ulične i hip hop kulture „Dođi na Amfi“, gde smo se osvrnuli na segment sigurnog ponašanja na internet kao i opštu sigurnos; grafičke radionice gde se radilo na segmentu diskriminacije po osnovu nacionalnosti, religije, seksualne orijentacije; manifestacija „Igre na vodi 2016“ gde smo se bavili zdravim stilovima života; foto i video radionice koje su obrađivale segment vršnjačkog nasilja i bezbednost u saobraćaju; radionice za prevenciju rizičnih stilova života gde se diskuotvalo o zloupotrebi psihoaktivnih supstanci i nezaštićenom seksualnom odnosu; akcija za prevenciju vršnjačkog nasilja u saradnji sa Klubom borilačkih veština „Konstantin“ koja se bavila segmentom vršnjačkog nasilja; debata “Bezbednost mladih u Nišu – maloletnička delinkvencija i krivično procesuiranje maloletnih počinioca krivičnih dela” na Pravnom fakultetu u okviru koje se govorilo o pravnim okvirima bezbednosti mladih, maloletničkoj delinkvenciji kao i o krivičnom procesuiranju maloletnih počinioca krivičnih dela; razgovor sa predstavnicima Policijske uprave Niš, Kancelarije za mlade Niš i Media i rerfom centar Niš o generalnoj sigurnosti mladih u Nišu; Dan mladih grada Niša gde je kroz izložbu predstavljen rad mladih na grafičkim i foto radionicama. Sem nabrojanih aktivnosti, organizovane su i fokus grupe gde su mladi imali priliku da izraze svoje mišljenje u vezi sa problemima koje imaju po pitanju bezbednosti i na taj način doprinesu rešavanju problema. Organizovano je 5 fokus grupa, i svaka od njih je bila posvećena nekom od segmenata bezbednosti i sigurnosti mladih. Kao rezultat fokus grupa izradjen je set preporuka za poboljšanje bezbednosne situacije mladih u našem gradu. KOM 018 je sproveo projekat „Letnji festival bezbednosti i sigurnosti mladih“ u saradnji sa Incijativom mladih Niš, a podržan je od strane OEBS-a Misija u Srbiji.

Više fotografija na Facebook-u

#kom018 #oebs #oscemissiontoserbia #safety #security #youthsafetyandsecurity