13 мај, 2017
12:00
Univerzitet Niša, Banovina, Join us

Join us:


omot

KOM 018 organizuje finalnu konferenciju projekta „Creativity Creates Change“ od 11.05.2017 do 14.05.2017 u Nišu, gde će sa svojim partnerima iz Makedonije, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Grčke, Albanije, Belgije i Irske predstaviti aktivnosti i rezultate ovog četraestomesečnog projekta. Projekat je uključivao razmmenu dobrih praksi u korišćenju kreativnih metoda u radu sa mladima i kako generalno koristiti kreativne metode u promociji društvenih vrednosti, u ovom slučaju borbi protiv govora mržnje, pa su mladi iz ovih 8 država imali priliku da rade i stvaraju kroz fotografiju, grafiku, hip hop ples i muziku. KOM 018 je nosioc projekta a realizuje ga u saradnji sa SPPMD – Makedonija, IDA – Bugarska, Crveni Križ Novo Sarajevo – Bosna i Hercegovina, Do-Lo-Ri – Albanija, Greenways SCE – Grčka, Eurobug – Irska i Du vent dans les cordes ASBL (DVDLC) – Belgija. Projekat kofinansira Erasmus + Program, EU.